Registrerede danse

1 Den toppede høne fra Thy
2 Sekstur fra Læsø
3 Hamborg sekstur
4 Feder Mikkel
5 Københavns sekstur
6 Den halve kæde
7 Baglæns kontrasejre
8 Flethopsa
9 Totur fra Vejle

Musik: 255 (Nr. henviser til nodesamlingen 358). Node i pdf

Navn: Egn: Takt:
Hamborg seksturRanders2/4
Stikord:
Parvis i stor kreds sideløbstrin, gangtrin, polka
Beskrivelse:
1-8
16 sideløbstrin til venstre.
1-8
16 sideløbstrin til højre.
9-16
kæde til danser nr. 13 eller 15.
9-16 gentages.
17-24
parvis polka med alm. fatning efter hinanden i kredsen.
Ture: